تازه ها

مسابقات کتابخوانی

مرحله سوم

allame

مرحله اول . مرحله دومسوره نبا (صوت ترتیل استاد پرهیزگار) PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۵۲

برای دریافت فایل صوتی سوره نبا روی عکس یا متن کلیک کنید.

سوره نبا (صوت ترتیل استاد پرهیزگار)